Özel Haber

Mikro-Makro yeni detaylara ulaştı...

İsmail Karaböcek, Tekin Arhun, Ali Savaş Altan ve Nurettin Arapsoy aleyhine açılan davada Mikro-Makro daha önce ifade edilmemiş bazı detaylarla, yeni iddialara ulaştı.

'Kişilerin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ederek Görüntü ve/veya Sesleri Kayda Almak veya İfşa Etmek' ve 'Tanıkları Yalan İfade Vermeye veya Doğru Şahadeti Gizlemeyi Teşvik Etmek'le suçlanan İsmail Karaböcek, Tekin Arhun, Ali Savaş Altan ve Nurettin Arapsoy aleyhine Başsavcılık tarafından açılan davada Mikro-Makro yeni detaylara ulaştı.

Hatırlanacağı üzere 2020 yılının Aralık ayında gerçekleşen olayda Polis, İsmail Karaböcek’in ofisinde olay öncesinde Tekin Arhun-Ömer Arhun kardeşlerin Ali Savaş Altan’la buluştuklarını ileri sürmüş, Kamu Görevlisi olarak Ali Savaş Altan’ın rüşvet almakla suçlandığı Ağır Ceza'da görülmeye devam eden bir davada şikâyetçi ve tanık konumundaki Erkut Hafız’ı şikâyetinden vazgeçirmek için konuştuklarının tespit edildiğini iddia etmişti. 

Olay günü İsmail Karaböcek’in ofisinde Tekin Arhun’un kendi telefonundan Erkut Hafız’ı aradığı, konuşmayı hoparlöre alıp kaydolunmasını sağladığı, Erkut Hafız’ın bilgisi dışında kayda alınan konuşmanın sonrasında Tekin Arhun tarafından Ali Savaş Altan’ın telefonuna aktarıldığı, kaydın Nurettin Arapsoy’a gönderildiği ve Mahkeme'ye sunulmak maksadıyla Arapsoy tarafından kısım kısım silinerek montajlandığı öne sürülmüştü. Polis İsmail Karaböcek'in 'itiraf' niteliğinde, gönüllü verdiği 5 sayfalık bir ifadesi olduğunu belirtmişti.

Mikro-Makro’nun birkaç farklı kaynaktan doğruladığı bilgilere göre, sanık 1 İsmail Karaböcek, sanık 2 Tekin Arhun ve sanık 3 Ali Savaş Altan'ın, İsmail Karaböcek’in ofisinde bir araya geldikleri aynı gün, Erkut Hafız’ı şikâyetinden vazgeçirmek amacıyla kendisine vaatlerde bulundukları ileri sürülüyor.

Şikâyetçiye Tekin Arhun’a olan borçlarının ve ipotekteki mallarının ödenmesinde Arhun tarafından yardımcı olunacağı vadedildi

3 sanık da şikâyetçi Hafız’a Tekin Arhun’a olan borçlarının ve ipotekteki mallarının ödenmesinde Arhun tarafından yardımcı olunacağı vaadiyle, Erkut Hafız’ı yalan yere şahadet vermeye veya doğru şahadeti gizlemeye teşvik etmekle suçlanıyor.

Başsavcılığın açtığı davanın ilk duruşmasının 11 Kasım’da yapılacağı öğrenildi.

Pek çok usulsüzlükle iş insanlarını inanılmaz bir borç batağına soktuğu ileri sürülen Tekin Arhun lehine şahadet verecek ‘iş insanları’nın kimler olacağı merak ediliyor

Kamuoyunun yakından tanıdığı Tekin Arhun-Ömer Ahun kardeşlerin yakın çevresindeki ‘eski çalışanları’, ‘çalışanları’, ‘elemanları’ veya ‘işbirlikçileri’ konumunda olan bir grup kişinin ayrı ayrı olaylarda adlarının sürekli suça karışması gitgide daha fazla dikkat çekiyor.

Tefecilikle / yasa dışı faizcilik yapmakla, resmi evrağı sahtelemek ve sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürmekle, hile yapmakla, kasa fişi değiştirmekle, küçük yaştaki çocuğa ait hisselerin usulsüzce ele geçirilmesi ile suçlanmış ve her birinden aleyhine alt Mahkeme kararları alınmış, şu anda Ağır Ceza’da yargılanan, 'banka sahibi' Tekin Arhun’un haberimize konu olan davada, bir kez daha diğerleri ile birlikte “Kişilerin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ederek Görüntü ve /veya Sesleri Kayda Almak veya İfşa Etmek”le ve “Tanıkları Yalan İfade Vermeye veya Doğru Şahadeti Gizlemeyi Teşvik Etmek”le suçlanması daha nereye kadar sorusunu sorduruyor.

Resmi evrağı sahtelemekten yargılanmasına neden olan Kaskon davasında olduğu gibi borcuna güvercin, kendisinin açtığı davalarda faizli alacağına şahin kesildiği ve birçok iş insanını pek çok usulsüzlükle inanılmaz bir borç batağına sürüklediği ileri sürülen Tekin Arhun’un lehine şahadet verecek ‘iş insanları’nın kimler olacağı şimdiden merak ediliyor.

'Kişilerin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ederek Görüntü ve /veya Sesleri Kayda Almak veya İfşa Etmek' suçunun cezası ne kadar?

Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nın, “Haberleşme ve Özel Hayatın Gizliliği, İhlal, Dinleme, Kayıtlar ve Ceza Kuralları”na ayrılan 2’inci kısmında yer alan 5’inci maddenin 2’inci fıkrasına göre,

“Kişiler arasındaki, mektupla, telgrafla, telefonla, elektronik posta yoluyla ve benzer yollarla yapılan haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek içeriğini kaydeden kişi, bu fiili, mahkeme veya bir yargıç tarafından verilen kararı yerine getirmek amacıyla işleyen bir kamu personeli olmaması halinde, ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılır.”

Aynı bölümün 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre,

“Kişiler arasındaki, mektupla, telgrafla, telefonla, elektronik posta yoluyla ve benzer yollarla yapılan haberleşmenin içeriğini, haberleşmenin tüm taraflarının rızası olmaksızın ifşa eden kişi ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis cezası ve para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla işlenmesi halinde ağır bir suç işlenmiş olur ve suçu işleyen kişi, altı yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılır.” 

'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' altında, 7’nci maddenin 2’inci fıkrasında ise,

“Adli soruşturmanın gerektirdiği yasayla düzenlenmiş istisnalar hariç, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal ederek görüntü ve/veya sesleri kayda alan ve/veya böyle bir kaydı elde eden kişi ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır” deniliyor.

‘Tanıkları Yalan İfade Vermeye Veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvik Suçu'nun işlenmesi durumunda ceza ne kadar?

Fasıl 154 olarak bilinen Ceza Yasası’nda ‘Tanıkları Yalan İfade Vermeye Veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvik’ suçunu kapsayan Madde 118'e göre,

"Herhangi bir tanığa veya bir yargı işleminde tanık çağrılması beklenen herhangi bir kişiye şahadetinin etkili olması koşuluyla veya etkili olması için anlaşmaya varılması üzerine, ona memnun edici herhangi bir şey veren, teklif eden veya vaatte bulunan veya herhangi bir yoldan herhangi bir tanığı yalan yere şahadet vermeye veya doğru şahadeti gizlemeye teşvik teşebbüsünde bulunan herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur ve üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir."

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya [email protected]’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın