Gizlilik Politikası

https://mikro-makro.net/ sitesinin ("Mikro-Makro Üyelik Sistemi") tüm hakları Mikro Makro Medya Ltd’ye (Mikro-Makro) aittir. İşbu, Mikro-Makro’nun sahibi olduğu ve halihazırda içeriğinde  https://mikro-makro.net/  platformunun ve ileride eklenecek sair platformların, modüllerin yer aldığı sistemi içermektedir. Mikro-Makro Üyelik Sistemi işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

Mikro-Makro Üyelik Sistemi Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Mikro-Makro Üyelik Sistemi gizlilik prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Mikro-Makro Üyelik Sistemi kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Mikro-Makro Üyelik Sistemi ve Mikro Makro Medya Ltd. olarak tavsiye ediyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel bilgileri ifade etmektedir. Mikro-Makro Üyelik Sistemi kullanıcıların kendisine Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, Mikro-Makro Üyelik Sistemi, İMikro Makro Medya Ltd’ye ait platformlara ait internet siteleri tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://mikro-makro.net/oturum-ac  linkini tıklayıp ayarlar bölümünden üyelik listesinden çıkmaları gerekmektedir. Mikro-Makro Üyelik Sistemi işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler https://mikro-makro.net/iletisim sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Mikro-Makro Üyelik Sistemi ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Kişisel bilgilerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

Yayınlar göndermek,

Reklamsız Site yayınını takip etmek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

Mikro-Makro Üyelik Sistemi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak.

Şu kadar ki, Mikro-Makro yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Mikro-Makro Üyelik Sistemi, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Mikro-Makro Üyelik Sistemi, Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden Mikro-Makro Üyelik Sistemi’ne bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. Mikro-Makro Üyelik Sistemi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Mikro-Makro Üyelik Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Mikro-Makro Üyelik Sistemi kullanıcılar ve kullanıcıların Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini (lerini) hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Mikro-Makro Üyelik Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Mikro-Makro Üyelik Sistemi‘nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazaır. Mikro-Makro Üyelik Sistemi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Mikro-Makro Üyelik Sistemi içerisindeki platformalara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple Mikro-Makro Üyelik Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası’nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini Mikro-Makro Üyelik Sistemi olarak önermektedir.

Mikro-Makro Üyelik Sistemi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Mikro-Makro Üyelik Sistemi’ne kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri Mikro-Makro ile Mikro-Makro Üyelik Sistemi üzerinden paylaşabilir. Mikro-Makro Üyelik Sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Mikro-Makro Üyelik Sistemi ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri Mikro-Makro Üyelik Sistemi’nden silecektir.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar Mikro-Makro Üyelik Sistemi’ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, Mikro-Makro Üyelik Sistemi, Mikro-Makro içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile Mikro-Makro Üyelik Sistemi’ne sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri Mikro-Makro Üyelik Sistemi’ne verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu Mikro-Makro Üyelik Sistemi ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini Mikro-Makro Üyelik Sistemi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Mikro-Makro Üyelik Sistemi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Mikro-Makro Üyelik Sistemi’nin, Mikro-Makro’nun ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Mikro-Makro Üyelik Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların Mikro-Makro Üyelik Sistemi ile https://mikro-makro.net/iletisim linkinden e-mail göndermek suretiyle irtibata geçmesi gerekmektedir.


 

share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın