İade ve İptal

GENEL
1. Üyeliğin iptal koşullarına ilişkin bu akit 176 Ecevit Caddesi, Nerissa Restaurant yanı, Yukarı Girne-Kuzey Kıbrıs
adresindeki MİKRO-MAKRO Medya Ltd. ile MİKRO-MAKRO Medya Ltd’nin www.mikro-makro.net isimli haber sitesinin hizmetlerinden faydalanan ÜYE arasında akdedilir.

2. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda Üyelik siparişini verdiğiniz takdirde, web sitesindeki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

3. Üyeler, satın aldıkları ürünün (haber içeriği, özel araştırma içeriği, fotoğraf ve video) satış ve teslimi ile ilgili olarak 40/2003 (55/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI’na göre, “Süreli yayınlara ÜYE olan tüketiciler, ÜYE işlemlerini yapan sorumlu kişiye veya ilgili yayın kurumuna isteklerini yazılı olarak bildirmek suretiyle Üyeliklerine tek taraflı son verebilirler. Yayıncı, ÜYE ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın on beş gün içinde iade etmekle yükümlüdür. (2) Süreli yayın üyeliğine son vermeye ilişkin yazılı bildirimin sorumlu kişiye veya ilgili yayın kurumuna ulaştığı tarihten başlayarak günlük yayınlarda on beş gün, haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda ise üç ay sonra Üyelik işlemi durur. Daha uzun süreli yayınlarda bu süre bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben başlar.”

4. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
ÜYE, satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, MİKRO-MAKRO Medya Ltd’nin hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

5. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
MİKRO-MAKRO Medya Ltd’nin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ÜYE’ye bildirilir. ÜYE, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ÜYE siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 15 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Üye, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 15 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın üyenin hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. MİKRO-MAKRO Medya Ltd. üyelik satın alma aşaması sırasında bankalarla yaşanabilecek problemlerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6. CAYMA HAKKI:
ÜYE, ürünü teslim aldığı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek, cayma hakkını kullanabilir.

MİKRO-MAKRO MEDYA LTD’ye CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİKRO-MAKRO Medya Ltd.
ADI/UNVANI: Can Sarvan, Genel Yayın Yönetmeni
ADRES: 176 Ecevit Caddesi, Nerissa Restaurant yanı, Yukarı Girne-Kuzey Kıbrıs
E-POSTA: iletisim@mikro-makro.net
TEL: +90 542 859 20 21

7. CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
ÜYE’nin cayma hakkını kullanabilmesi için yasal süre satın aldığı hizmetin teslim edildiği günden itibaren 15 gündür. ÜYE cayma hakkını kullanım süresi sona erdikten sonra cayma hakkını kullanamaz ve cayma hakkını hizmetin teslimatından itibaren 15 gün içinde yapacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş etmiş sayılır.
Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar MİKRO-MAKRO Medya Ltd.’ye aittir.
Cayma hakkının kullanılması için 15 (onbeş) günlük süre içinde MİKRO-MAKRO Medya Ltd’ye iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ÜYE, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ÜYE’den talep edebilir ve her koşulda ÜYE’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ÜYE, borcun gecikmeli ifasından dolayı MİKRO-MAKRO Medya Ltd’nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

9. ÖDEME VE TESLİMAT
Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak Üyelik bedeline ilişkin ödemeyi Garanti BBVA hesaplarımızdan herhangi birine yapabilirsiniz.
Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, kredi kartınıza tanınan online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
 

share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın