Özel Araştırmalar

Kızılay Yolsuzluk Dosyası

Türk Kızılayı ve benzeri amaçlarla 1974’te kurulan Kıbrıs Türk Kızılayı birbirinden tamamıyla ayrı kurumlardır.

Türk Kızılayı ve benzer amaçlarla 1974’te kurulan Kıbrıs Türk Kızılayı birbirinden tamamıyla ayrı kurumlardır. Türkiye’de geçmişi 1868’lere dayanan Türk Kızılayı, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına, gönüllülük temelinde çalışan bir sosyal hizmet kuruluşudur.

Kıbrıs Türk Kızılayı da Kuzey Kıbrıs’tan bağış toplayarak amacına uygun olarak dağıtan bir yapıdır ve Türkiye Kızılay ile yönetsel hiçbir bağlantısı yoktur; bağımsızdır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği kurucuları arasında Oktay Feridun, Taner Erginel, Ülfet Emin, Şakir İlkay, Zaim Necatigil, Fatma Raşit, Dr. Ali Fikret, Dr. Kaya Bekiroğlu, Dr. Orhan Oktay, Nesrin Cebbar, Dr. Niyazi Manyera, Jalan K. Rüstem, Necati Münir, İsmet Kotak, Dr. Rauf Ünsal, Özel Vasıf, Güner Necat, Kamuran Aziz, Türkan Aziz, Aydın Denktaş, Dr. Ayten Berkalp, Nadire Ergin, Fikret Kürşat, Ayşe İmamoğlu ve Behzat Azizbeyli gibi topluma mal olmuş, çoğunu yitirdiğimiz değerli insanlar bulunmaktadır. 

Dernek tüzüğünün hiçbir yerinde Türkiye ile ilgili bir ibare yokken 2018 yılında Türkiye Kızılay’ın Kuzey Kıbrıs Delagasyonluğu Başkanlığı’na getirilen Recep Günaydın’ın derneğin tüzüğüne aykırı olarak Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 'gölge başkanı' olarak hareket etmeye başladığı doğru mudur? 

İlk kurulduğu yıl 1996'dan farklı olarak, zamanla ekonomiyi İslami esaslara göre şekillendirmeyi savunan, Milli Görüşçü, Kıbrıs’ta her sene Erbakan haftası düzenleyen, siyasi bir yapılanmaya dönüştürüldüğü düşünülen ESKAD’ın (Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği) 2014-2017 tarihleri arasında 3 sene boyunca başkanlığını yapan Recep Günaydın, 2017 yılında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in kızıyla evlenmemiş midir?

ESKAD, Kıbrıs’ta düzenlediği Kur'an ziyafetleri, iftar geceleri, söyleşiler ve salon etkinlikleri, şuur ve çay sohbetleri ile Milli Görüş'ü Kıbrıs’taki üniversitelere gelen öğrencilere yaymaya çalışan, görüşlerini paylaşan üniversite öğrencilerine burs sağlayan, bazı şeyh ve tarikatlarla ilişkilendirilen bir gençlik örgütü haline gelmiştir. 

ESKAD, Kıbrıs’a gelen Milli Görüş çizgisindeki veya benzer görüşlerdeki öğrencileri, bir genel merkezi, beş şubesi, üç yurdu ve dört gençlik merkezi üzerinden kendi bünyesindeki yüze yakın eve yerleştirmektedir ve haremlik selamlık etkinliklerle Milli Görüş düşüncelerini yaymaktadır.

Recep Günaydın'ın sosyal medya hesaplarına bakıldığında, Günaydın'ın Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in damadı olduktan sonra birdenbire Türkiye’deki birçok yetkiliyle görüşmeye başladığı ve kısa bir süre içerisinde Türk Kızılay’ın Kıbrıs Delegasyonu Başkanı olarak görevlendirildiği görülmektedir.
 
2018 yılının Nisan ayında yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği seçimlerini Bülent Çıraklı’nın kazanmasından hemen sonra derneğin sosyal medya hesabında belirgin değişiklikler olduğu, Mayıs 2018’den itibaren ilk defa Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği logolu içeriklerin paylaşılmaya başlandığı, 16 Temmuz 2018’de ilk kez Türk Kızılayı Kıbrıs Delegasyon Başkanı sıfatıyla  Recep Günaydın’ın fotoğaflarının yayınlandığı ve sosyal medya hesabında 2018 öncesi ile kıyaslanmayacak bir hareketlilik yaşandığı gözlemlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nde 2018 yılından itibaren yaşandığı kaydedilen ve Sayıştay'a taşınan bir dizi usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin Mikro-Makro’nun ulaştığı belgeleri kendi bölümlerine tıklayarak, otomatik açılacak alanlarda inceleyebilirsiniz. Şüpheli faturaların sadece çok küçük bir kısmı görülmüş ve okuyucuyu gereksiz yere yormamak için yalnızca bazıları yayınlanmıştır. Yolsuzluk iddialarının yayınladığımız küçük meblağlı faturaların çok üzerinde, milyonlarca TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Bu belgeleri yayınlamaktaki temel motivasyonumuz, ülkemizde son yıllarda sayıları hızla artmakta olan birçok dernek ve vakfın kurulma nedeninin, bazı kaynaklara ulaşmak ve temin edilen bağışları amacının dışına çıkarak siyasi ve/veya ticari fırsat olarak değerlendirme ve kullanma eğilimidir. Kamu yararına, gönüllülük temelli etkinlikler ve oluşumlar ayrım gözetmeme, tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruma ilkelerine bağlı kalmadığı sürece toplumunun bütününün faydasına çalışamazlar. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine örtülen perdeler kaldırılmazsa, daha da kötüsü dokunulmaz kabul edilirse, bu durumdan menfaat umanlar çoğalır ve aydınlık kurumlar yerine karanlığa boğulan yapılar arasında kalırız.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nin tüzüğüne aykırı olarak yapılan ödemeler nedeniyle bu tür şirketler 'şüpheli' olarak kategorize edilmiştir. Derneğin senelik bütçesinin 8 milyon TL (Sıfırlar kaldırılmadan önceki rakamla 8 trilyon TL) civarında olduğu hesaba katılırsa, yayınladığımız faturaların buzdağının oldukça küçük bir bölümünü kapladığı söylenebilir. Sayıştay'ın araştırmaları sonucunda yolsuzluğun milyonlarca TL'yi bulacağı öngörülmektedir.

Sayıştay tarafından incelenmekte olan tüzüğe aykırı etkinlikler ve kesilen faturalar Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nin iç denetim raporunda listelenmiş ve yapılan şikâyet üzerine 2018-2019 yıllarına ilişkin derneğin imzaladığı tüm protokoller, ödemeler ve makbuzlar talep edilmiştir.

Lefkoşa Surlariçi, Arabahmet Mahallesi’ndeki Suriçi Koruma Bölgesi Konut Sit Alanları içerisinde yer alan ve Türkiye Kızılay Derneği tarafından geçen Mayıs ayında 175 bin sterline (1 milyon 700 bin TL) alınan binanın restorasyonu için 2 milyon 180 bin TL harcanacağı, restorasyonun teminatı için OS-HA İnşaat Limited’ten alınan 218 bin TL’lik kesin teminat bedeli ile kanıtlanmıyor mu?

Pandemi döneminde birçok ihtiyaçlı insan olmasına karşın Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin depolarında bekletilmiş ve dağıtılmamış gıda kolileri ve hastane yatakları olduğu ve kolilerle yatakların depodaki farelere terk edildiği doğru mudur? 

Her bölüme ve alt kategoriye tıkladığınızda yeni bölüm açılır ve kaynak belgeye ulaşılır

Hüseyin Emre Erdem

ESKAD'dan Derneğe...

Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delasgasyonluğu Başkanı sıfatıyla Recep Günaydın, ESKAD Başkanı Hüseyin Emre Erdem'in henüz ESKAD Ada Koordinatörüyken Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne girmesini sağlamadı mı? Erdem Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nda son derece aktif rol oynamadı m? Hüseyin Emre Erdem aynı zamanda derneğin Gençlik Kolları Başkanı olarak maaşlı çalışmadı mı?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Basım ücreti desteği

ESKAD bülteninin basımı

25.01.2019 tarihinde ESKAD Genel Sekreteri tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'ne gönderilen bir dilekçeyle ESKAD bülteni basımı için destek talep edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nin Tüzüğü'ne göre ESKAD'ın böyle bir talepte bulunması tüzüğe aykırı... Gönüllü bağışlarla hizmet veren bir kurumdan ESKAD neden, neye veya hangi ilişkilere güvenerek destek istemiş olabilir?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Gıda faturaları

Engin Yücelen Gift Shop Ltd.'ye aktarılan paranın en az 1 milyon 200 bin TL olduğu belgelere geçti.

Kıbrıs Türk Kızılay Derneği tarafından Engin Yücelen Gift Shop Ltd’ye milyonlarca TL’lik fatura karşılığı ödeme yapıldığı doğru değil mi? Gıda tedariki yapan birçok firma varken bu şirketten neden çok yüksek meblağlarda alım yapıldı? Durum Sayıştay'a şikayet edilmedi mi?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Gıda faturaları 2

Engin Yücelen Gift Shop'a yapılan ödemeler Derneğin bir önceki başkanlık döneminde ama...

Derneğin bir önceki başkanlık döneminde yaşanan şüpheli ticari faturalandırmalar Türk Kızılayı KKTC Delegasyon Başkanlığı kurulduktan sonra başlamadı mı? Recep Günaydın eski Başkan Çıraklı'yı dernek seçimlerinde desteklemedi mi?

 

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Gıda faturası

Gıda alımı

Dernek tüzüğüne aykırı olarak dernek yönetimde bulunduğu sırada Mustafa Hançerli kendi şirketi Şevket Hançerli Ticaret Ltd'den bağışlarla ürün satın aldırdı mı?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Hançerli Ltd. şirketinden alım

Bilinen en az 24.302 TL'lik bir alım mevcuttur.

Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nin geçen seneki yöneticilerinden Mustafa Hançerli derneğin dağıtmak üzere satın aldığı ürünleri kendi şirketinden derneğe satmadı mı?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Unipass

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı eski Başkanı Bülent Çıraklı döneminde aile şirketine kesilen faturalar...

Bülent Çıraklı'nın derneğin başkanıyken 1. dereceden aile şirketi Unipass'dan bilinen ve kanıtlanabilen en az 11 bin TL'lik alım yapıldığı ileri sürülüyor.

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Aile şirketinden alımlar

Eski başkan 1. derece aile şirketinden Kızılay'a alım yaptırdı...

Bağışlarla satın alma yapan dernek, dernek başkanının aile şirketinden tüzüğe aykırı olarak alım yapmadı mı? 

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Tekstil yardımlarında kayırmacılık

Derneğin Esentepe Şubesi Başkanı Mahmut Emen'in eşine kesilen faturalar

Derneğin Esentepe Şubesi Başkanı Mahmut Emen'in eşi Züleyha Emen'in şirketinden bilinen en az 20 bin TL'lik alım yapılmadı mı?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Züleyha Emen'den satın almalar

Dernek yöneticisinin eşine kıyak mı?

Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği Esentepe Şubesi Başkanı ve Esentepe Belediyesi Mali İşler Sorumlusu Mahmut Emen eşinin şirketinden ihtiyaçlılara dağıtmak üzere tekstil ürünleri satın aldırdı mı?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Gölge oyunları

İzel Seylani'nin Karagöz-Hacivat oyun temsilleri için 3 ayrı şirketten teklif alınmadığı ileri sürülüyor.

Hayâli İzel Seylani'nin Karagöz-Hacivat oyunları ve tiyatro gösterileri için Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği'nin tüzüğüne aykırı olarak, bilinen en az 150 bin TL harcandığı doğru mudur?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Recep Günaydın ve İzel Seylani...

İzel Seylani'nin Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği sponsorluğunda gerçekleştireceği etkinlikleri Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Başkanı Recep Günaydın ile görüştüğü doğru mu?

Başarılı sanatçı İzel Seylani Recep Günaydın ile temaslarda bulunurken...

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Zeki Çeler ve Oya Kutsal

TDP milletvekili Zeki Çeler ve İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal'ın Türk Kızılayı KKTC Delegasyonu Başkanı Recep Günaydın'la sık sık toplantılar yaptığı ve Çeler ile Kutsal'ın Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı için PR çalışmalarında bulunduğu doğru mudur?

TDP milletvekili Zeki Çeler ve Oya Kutsal'ın Türk Kızılayı KKTC Delegasyonu Başkanı Recep Günaydın'la süreklilik arz eden görüşmelere katılması dikkat çekici bulunmuştur.

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Zeki Çeler ve Recep Günaydın yakınlığı

TDP Girne milletvekili Zeki Çeler'in ideolojik anlamda zıt görüşlere sahip olduğu Recep Günaydın'la sık sık buluşmasının nedeni merak ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'ni veya İyilik Gönüllüleri'ni temsil etmeyen Günaydın'la dostluk temelli görüşmeler de yapılıyor olabilir.

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Girne milletvekili ile ESKAD eski Başkanı ve Türk Kızılayı KKTC Delegasyonu Başkanı'nın temasları politikanın ideolojileri dikkate almadığının bir göstergesi midir?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Binaya krizde milyonlar harcanacak

Corona virüs salgını ve ekonomik kriz Türkiye ve KKTC ekonomilerini zorlarken 2 personelli, bağışlarla ayakta duran bir hayır kuruluşu, bina alıp restorasyon yaptırmak için devasa bir bütçeye nasıl sahip oluyor?

Türkiye'de ve KKTC'deki Corona virüs salgını ve beraberindeki ekonomik kriz nedeniyle endişeli günler geçiriliyor. 2 personeli olan Türk Kızılayı KKTC Delegasyonluğu için neden büyük ve pahalı bir bina alındı?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

2 milyon TL de bina restorasyonuna

Türkiye ve KKTC ekonomisi alarm zilleri çalarken Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Başkanlığı merkez binasının restorasyonu için 2 milyon TL'nin üzerinde bir meblağ harcanacak. İhtiyaçlılara yardım utkusunda olan Türk Kızılayı bağışlarının bu şekilde kullanılması makul mu?

Binanın restorasyonu için 2 milyon 180 bin TL harcanacağı iddiası, restorasyonun teminatı için OS-HA İnşaat Limited’den alınan 218 bin TL’lik kesin teminat mektubu ile kanıtlanmıyor mu?

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Koliler

Depolanan yığınla ihtiyaç kolisi uzunca bir süre dağıtılmaksızın bekletilmedi mi?

Bağışlarla satın alınan hijyen ve gıda kolileri neden ihtiyaçlılara dağıtılmadı? Salgın ve kriz şartlarında kolilerin hangi gerekçelerle uzunca bir süre kapalı ve nemli bir ortamda tutulduğu anlaşılamadı.

Kaynak Belgeleri Görüntüle

Onlarca hastane yatağı depolardaydı...

Hastanelerde yatak büyük ihtiyaçken olay kuşku uyandırdı.

Sosyal medyada duyuruluna kadar hastaneler için getirilen yataklar neden hastanelere gönderilmedi? Yataklar farelerin cirit attığı ileri sürülen depolarda mı kilit altında tutuldu?

Kaynak Belgeleri Görüntüle
Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:

Yorumlar

  1. Ethem YAMAN
    Yardım kuruluşları özellikle dini görünüşlü kuruluş ve dernekler çok iyi denetlenmeli, suistimale meydan verilmemeli. Toplumun yardım duyguları kötüye kullanılmamalı,Sonra yardım sever bulmakta zorlanacağız Şeffaflık, hak ve adalet her zaman ön planda tutulmalı

Yorumunuz

share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın