Özel Haber

Faturayı bizzat Tekin Arhun imzalamış!

Sanık 1 Turgut Muslu’nun sanık 2 Arhun lehine, betonarme işlerinin tamamlandığını yazan 6’ıncı hakedişe göre şahadet verdiği ortaya çıktı. Sanık 2 Tekin Arhun, işlerin henüz bitmediğini doğrulayan 4'üncü hakedişe ilişkin faturayı bizzat kendisi imzalamış...

Resmi evrakta sahteleme yapmak ve sahtelenmiş resmi evrağı KKTC Mahkemesi’ne sunmakla birlikte toplam 23 suçla itham edilen sanıklar Turizm Planlama Dairesi eski müdürü Bora Turgut Muslu ve Tekin Arhun’un tutuklu yargılandığı davanın celselerine Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Başsavcılığın 10’uncu tanığı soruşturmayı yürüten ikinci tahkikat memuru Ömer Taşbel dün Mahkeme huzurunda şahadet verdi.

Soruşturma kapsamında, Bafra Turizm Geliştirme Bölgesi Pis Su Arıtma ve Kanalizasyon Kullanım Hatları İnşaatında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı EBİ A.Ş.’nin hazırlayıp Turizm Planlama Dairesi’ne gönderdiği ve tanık tarafından alınan 4 adet çalışma raporu imzalı tutanakları ile birlikte Mahkeme tarafından ‘emare 21’ olarak kaydedildi. 

Tanık Taşbel’in Turizm Planlama Dairesi’nden aldığı aralarında 4 numaralı hakediş raporunun eksik olduğu, toplam 6 hakediş raporu ise Mahkeme tarafından ‘emare 21’ olarak kaydedildi.

Soruşturma kapsamında EBİ’den alınan, aralarında 4 numaralı rapor birlikte 1,2,3,4,5,6 ve 6A  olmak üzere toplam 7 hakediş raporu kapak yazısı ile birlikte ‘emare 23’ olarak kaydedildi.

Emare 23 kaydedilmeden önce sanık 2 Arhun’un avukatı Serhan Çınar’ın yaptığı itirazlar Savcılık tarafından ‘anlamsız’ bulundu ve avukatın itirazı Mahkeme tarafından reddedildi.

Sahtelendiği ileri sürülen rapora ait hakediş 4 numaralı hakedişti

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in sorusu üzerine tanık Taşbel çalışma raporları ile hakedişleri karşılaştırdı. 4354/2013 sayılı hukuk davasında sanık 1 Turgut Muslu’nun Mahkeme’ye emare olarak sunduğu 05/06/2006-07/07/2006 tarihli ve sahtelendiği ileri sürülen rapora ait hakedişin 4’üncü hakediş olduğunu kaydetti. 

4'üncü hakedişe ilişkin faturada sanık 2 Arhun'un imzası var!

Tanık tahkikat memuru Taşbel, 06/07/2006’da mahalde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 4’üncü hakedişe ilişkin faturanın 07/07/2006’da sanık 2 Tekin Arhun’un kendi imzasıyla imzalanıp Turizm Planlama Dairesi’ne gönderildiğini beyan etti.

Sanık 1 Muslu betonarme işlerinin tamamlanmadığı 4'üncü hakedişe göre değil, işlerin tamamlandığı 6'ıncı hakedişe göre şahadet verdi

Savcı İldeniz’in sorusu üzerine tanık Ömer Taşbel, sanık 1 Muslu’nun esas davada 13 Aralık 2013’de Yargıç Düriye Elkıran’ın huzurunda verdiği şahadette 6 numaralı hakediş raporuna göre şahadet verdiğini söyledi.  Muslu’nun şayet raporun hakkedişi olan 4’üncü hakedişe göre şahadet verseydi, beton işlerinin % 75’nin tamamlandığının görüleceğini, sanık 1 Muslu’nun 4’üncü hakedişe göre değil, 6’ıncı hakediş raporuna göre şahadet verdiğini kaydeden tanık, 6. hakedişte beton işlerinin %100’nün tamamlandığının yazılı olduğunu söyledi.

Tanık, 4’üncü hakkedişte hangi meblağın ödeneceği hususunda mahalde yapılan kontrolde EBİ ve Sanık 1 Muslu’nun imzalarıyla mutabık kalındığını ifade etti.

Tanık Ömer Taşbel’in sadece belgeyi alan kişi olduğu, hazırlayan kişi olmadığı, EBİ’nin direktörüne tanık olarak Mahkeme’ye geldiğinde bu soruların sorulmadığı yönündeki avukat Çınar’ın iddiaları, Savcılığın itirazları ile Mahkeme tarafından reddedildi. Tahkikatı yapan memurun emaredeki bilgileri verebileceğine ve bu amaçla emare üzerinden okuma yapabileceğine hükmedildi.

4 no'lu hakedişte işlerin % 75'inin tamamlandığı yazılı; 6 no'lu hakedişte ise işlerin % 100'nün bittiği yazılı

Tanık Taşbel 4 no’lu hakedişte belirtilen 13 adet inşaat işini tek tek saydı ve hiçbirinin bitmediğini yüzdelikleri ile okuyarak, işlerin % 75’inin tamamlandığının yazılı olduğunu Mahkeme’nin bilgisine sundu. Tanık devamında 5 numaralı hakediş raporunda söz konusun inşaat işlerinin birinde % 90, kalanı % 95 oranında bittiğinin yazıldığını, 6 numaralı hakediş raporunda ise bahse konu inşaat işlerinin hepsinin % 100 olarak bitirildiğinin yazılı olduğunu kaydetti.

Orijinal rapor ‘emare 1’in 3’üncü ve 4’üncü sayfaları ile 4 numaralı hakedişi karşılaştırması istenen tanık, çalışma raporu ile 4’üncü hakediş raporunun eşleştiğini madde madde sıraladı. 

‘Sanık 1 Muslu betonarme işlerinin tamamlanmadığı 4’üncü hakedişe göre değil, betonarme tamamlandığı 6’ıncı hakedişe göre şahadet verdi’

Ömer Taşbel, Sanık 1 Muslu’nun 13 Şubat 2013’teki şahadetinde raporla uyumlu olan 4’üncü hakedişe göre değil, işlerin bittiğini gösteren, çalışma raporu ile uyumsuz 6’ıncı hakedişe göre Mahkeme’ye şahadet verdiğini belirtti. Tanık 4’üncü hakediş raporunda betonarme işlerinin tamamlanmadığının yazılı olduğunu, 6’ıncı hakkedişte ise betonarme işlerinin tamamlandığının yazılı olduğunu yineledi.

Mahalde yapılan kontrolün ardından EBİ ve sanık 1’le birlikte sanık 2 Arhun’un yüksek mühendisinin de 4’üncü hakedişi imzaladıklarını beyan eden tanık Taşbel, 4 numaralı hakedişe ilişkin faturanın Planlama Dairesi’ne sanık 2 Arhun’un imzasıyla 7/7/2006’da gönderildiğini tekrar etti.

Tanık, sanık 1 Turgut Muslu’nun ilk tahkikat memuru Umut Kulle’ye 12 Mart 2014’te verdiği ifadesinde söylediklerini aktardı ve Turgut Muslu’nun sanık 2 Arhun’un 8 veya 9 Aralık 2013’te daireye geldiğini, aynı gün sanık 1 Muslu’nun sanık 2’ye faaliyet raporunu verdiğini ve sanık 2’nin kendisine 13 Aralık’ta hukuk davasına gidilmesinin önemli olduğunu söylediğini aktardı.

Sanık 1 Muslu’nun sanık 2 Arhun’un yüksek mühendisi Erol Kadayıfçı ile yaptıkları kontrollerde imza attığını, Kadayıfçı’nın 7 Şubat 2010’dan bu yana yurt dışında olduğunu gösteren muhaceretten 6 Mayıs 2024’de alınmış, giriş çıkış dökümleri Mahkeme tarafından ‘emare 24’ olarak kaydedildi.

Soru üzerine, sanık 2 Tekin Arhun’un 7 Temmuz 2006’da çıkardığı fatura ile inşaat işlerinin % 75’nin tamamlandığını bildiğini açıklayan tanık Taşbel, savcı Ahmet Varol’un kendisini EBİ’ye göndererek, 2019’da tüm faaliyet raporlarıyla hakediş raporlarını tutanak karşılığı EBİ’den aldığını belirtti.

‘Resmi bir makam olarak Turizm Planlama Dairesi, EBİ’den gelen raporu resmi bir makam olarak hukuk davasında sundu’

Orijinal raporla sahtelendiği iddia edilen raporu karşılaştırdığında ‘emare 3’ sahtelenen raporda 3 ve 4’üncü sayfalar dışında raporların bire bir, tamamen uyumlu olduğunu ifade eden tanık, ‘emare 1’ orijinal raporun resmi bir evrak olduğunu, resmi makam olarak Turizm Planlama Dairesi’nin EBİ’den gelen raporu resmi bir makam olarak hukuk davasında sunduğunu söyledi.

‘Rapordaki sahteleme sanık 2 Tekin Arhun lehinedir’

Emare 3 sahtelendiği iddia edilen raporun kim tarafından sahtelenmiş olabileceği sorusuna tanık, sahtelemenin sanık 2 Tekin Arhun lehine olduğunu, bitmemiş beton işlerinin bitmiş gibi gösterildiğini, 4 numaralı hakediş raporunda betonarme işleri bitmiş olsaydı Kascon şirketinin dava açamayacağını kaydetti. 

Tahkikat memuru 2000 metreküplük su deposuna ilişkin çalışma raporundaki fotoğraftan beton işlerinin bitmediğini anlamanın çok zor olmadığını, su deposu demirlerinin kurulmuş olduğunu, bunun üzerine beton döküleceğinin görüldüğünü, orijinal rapor emare 1’de depo kısmının üzerine beton döküleceğinin yazdığını söyledi.

Sanık 1 Muslu’nun avukatı Süleyman Dolmacı’nın istintakında tanık Ömer Taşbel, davaının PI’ında verdiği şahadete göre şimdi anlattıkları arasında fazlalıklar olduğu iddiasına 2019’daki ek tahkikatında yazılanların 2014’te yapılan ve sonuç raporunun 2014 Temmuz’unda üst makama gönderildiği ilk tahkikatta yazmadığını, davayı okuyanın ilk tahkikat memuru olduğunu hatırlattı.

‘Sanık 1 Muslu, 4 numaralı hakedişte işlerin tamamlanmadığının yazılı olduğunu da biliyordu’

Sanık 1 Muslu’nun bir suç işlediği tespiti olmadığı iddiası karşısında Muslu’nun şahadet verirken faaliyet raporunun yanında olduğunu bildiğini, 4 numaralı hakkedişte işlerin tamamlanmadığının yazılı olduğunu da bildiğini, sanık 1’in raporların birbirlerini tutmadığını ve tarihleri de bildiğini ileri sürdü.

Sanık 1 Muslu ve sanık 2 Arhun’un daha önce tanışıp tanışmadıklarına cevaben mutlak tanışıklıkları olduğu, Daire ve C&T Construction’ın birlikte çalıştığı yanıtını verdi. Tanık, iki sanığın akraba olup olmadıklarını, iş ilişkisi içerisinde olup olmadıklarını araştırmadığını kabul etti.

‘Sanık 1 gösterilmesi bile yasak olan bir raporu sanık 2 Arhun’a verdi’

Sanık 1 ve sanık 2’nin ne arkadaş ne iş ilişkisi içinde olduğu, ne öncesinde ne sonrasında aralarında bir bağ olmadığı iddiasına tahkikat memuru Taşbel, sanık 1 Muslu’nun gösterilmesinin bile yasak olduğu bir faaliyet raporuna sanık 2 Arhun’a vermesinin ve raporu Arhun’un tekrar sanık 1’e göndermesinin aralarında bir samimiyet olduğunu gösterdiği şeklinde yanıt verdi. Ve sanıkların evrakta sahtelemeyi beraber yaptıklarını iddia etti. Nerede yaptıkları sorusuna tanık ‘bilmiyorum’ cevabını verdi.

Sanık 1 Muslu’nun avukatı Dolmacı: Turgut Muslu yazılı talep istedi ve yazılı cevap verdi

Avukat Dolmacı’nın hukuk davasında davacının sanık 1 Muslu’yu arıtma tesisi için ne kadar betonarme döküldüğüne dair bilgi vermesi için celpname çıkardığını ifadesinde söyleyen davacı avukatı Kemal Mut’un 3 Aralık’taki duruşma öncesi sanık 1’i ziyaret ettiğini, Muslu’nun Kemal Mut’a yazılı bilgi talep etmesini istediğini, 4 Kasım’da sanık 1’in Mut’a yazılı cevap verdiği hususunda tanık bilgisinin olmadığını söyledi. 

Dolmacı: ‘Sanık 1 Muslu’nun şahadeti Kascon’un lehineydi’

Sanık 1’in duruşmaya Kascon’un tanığı olarak gittiğini belirten avukat Dolmacı, sanık 1’in EBi Direktörü Fahri Kaya’nın tahmin ettiğinden daha fazla 7 bin metreküp beton döküldüğünü söylediğini ve bunun davacı Kascon lehine bir şahadet olduğunu tanık ‘aklımda değil’ diyerek yanıtladı.

Turgut Muslu’nun dökülen beton miktarını gösteren EBİ’ya hazırlattığı belge de CD de hukuk davasında sunulamadı

Dolmacı, 3 Aralık 2013’teki duruşmaya Muslu’nun EBİ’ye hesaplattırdığı, dökülen beton miktarını gösteren bir belge getirdiğini ancak belgeyi hazırlayan kendisi olmadığı için yapılan itirazla belgeyi sunamadığını ve bunun üzere bütün projenin son halinin görüleceği As-Build projeyi CD’de Mahkeme’ye göstermek isteyen Muslu’nun bu talebinin de reddedildiğini hatırlattı.

Sahtelendiği ileri sürülen rapor duruşmada aniden ortaya çıktı

Sanık 1’in sahtelendiği iddia edilen emare 3 raporu Mahkeme’ye ibraz etmeye götürmüş gibi görünmediği, raporun duruşmada aniden ortaya çıktığına tanık ‘doğrudur’ dedi.

Sanık 2 Arhun sanık 1 Muslu’dan sahtelendiği ileri sürülen raporu Mahkeme’ye getirmesini istemiş

Sanık 1 Muslu’nun sanık 2 Arhun tarafından raporu Mahkeme’ye getirmesi için tembihlendiğini, Polis’e verdiği ifadesinde bana ‘bunu getir dediğini’, raporun kendileri için çok önemli olduğunu söylediğini ve buradan da sanık 1 ve 2’nin müşterek hareket ettiklerinin söylenemeyeceği iddialarına tanık, Turgut Muslu’nun rapordan bihaber gibi davrandığını, hal ve hareketlerinin çok şüphe uyandırdığını belirtti.

Dolmacı’nın davacı avukatı Kemal Mut’un sanık 1’i aradığında Muslu’nun kendisine ‘Tekin Bey’le davayı konuşuyoruz’ dediğini, Mut’un da sanık 1’e telefonda bunu ‘Tekin Bey’e söylemeseydin’ dediğine cevaben tahkikat memuru, Kemal Mut’un sanık 1’i aradığını ve sanık 2’nin yanında olduğunu söylediğini, diğer kısmı hatırlamadığı yanıtını verdi.

ODTÜ Mimarlık mezunu sanık 1 Muslu, sanık 2 Tekin Arhun’un daireden aldığı ve geri gönderdiği rapora sonra bakmamış

Sanık 1 Muslu’nun gizliliği olmayan, açık ifade verdiğini, ODTÜ Mimarlık mezunu olduğunu, raporu sanık 2 Arhun geri getirdiğinde, rapora bakmadığını söylediğini doğrulayan tahkikat memuru, soru üzerine soruşturma dosyasının üstleri tarafından kendisine verildiğini ve zaten tahkikatların bir ekip işi olduğunu, ilk tahkikat memurunun raporunu yazmasından sonra ‘bu dosyayı sen yapacaksın’ dendiğini söyledi.

Sanık 1 ve sanık 2’nin aralarında anlaştılarsa sanık1’in para alıp almadığı, menfaat temin edip etmediğini anlamak için banka hesaplarına bakıldığını ve para aldığının tespit edilemediğini doğrulayan tanık, sanık 1 Muslu’nun kasasına soruşturma başladıktan ve dava okunduktan 5 ay sonra bakmasının makul olmayacağı için bakmadığını, sanık 1’in tapu ve motorlu araç kayıtlarını da incelemediğini kabul etti.

Sanıkların teminata bağlanmasının tahkikatın bittiği anlamına gelmeyeceğini, sanık1 ve sanık 2’den parmak izi alındığını, sekreter Gonce Gül Özsoy’un gönüllü olarak parmak izini verdiğini, avukat Mustafa Asena’nın ise tutuklu veya gözaltında olmadığı için parmak izi vermeyi reddettiğini, EBİ Direktörü Fahri Kaya’dan ve Kascon direktörlerinden İsmail Sergen’den ve EBİ çalışanlarından ise parmak izi alınmadığını kabul etti. 

EBİ ve sanık 2 Arhun’un şirketlerinde kaç yazıcı olduğuna bakmadığını, bu yazıcılardan birer örnek çıktı almadığını, 25 Nisan 2013 tarihli polis uzmanlık raporuna göre printerların hava şartlarından bile etkilendiğini söyleyen tanık, kendisi tahkikata devam ettiğinde kullanılan kartuşların 6 ay arada bitmiş olacağını ekledi.

Tahkikatın eksik yapıldığı iddialarını tahkikat memuru Ömer Taşbel reddetti

Tanık Taşbel çıktı alınmış olsaydı uzmanın çıktı benzerlerini bu şekilde bulabileceği iddialarını ve tahkikatın eksik yapıldığı iddialarını kabul etmedi.

EBİ’den 2013’de ve 2019’da aldıkları raporların aynı olduklarını, şayet sanık 2 Arhun’un şirketlerindeki yazıcıların her birinden çıktı örneği almış olsaydı sahtecilik uzmanın sahtelenen raporun hangi yazıcıdan çıktığını tespit edeceği iddialarını uzman olmadığı için yanıtlamayacağını söyleyen tanık, eksik tahkikat yaptıkları iddialarını bir kez daha reddetti.

Sanık 1 Muslu’nun projenin o dönem son halini As-Built CD’sinin hukuk davasında emare yapılmasını istediğini ama duruşmada yapılan tartışmaların ardından CD’nin emare yapılmasının kabul edilmediğini doğrulayan tanık, sanık 1’in dava tutanaklarında sanık 1 avukatı Asena’nın sahtelendiği iddia dilen 6’ıncı çalışma raporunun yanında olmayabileceğini, örnek olarak 8’inci raporun yanında olabileceğini söylediğini, rol mu yaptığı sorusuna ‘Evet, rol yapar’ cevabını verdi. 

Tutanaklarda avukat Asena’nın sanık 1’den 6’ıncı raporu okumasını istediğini, Turgut Muslu’nun da zabıtlara göre ‘Bilmiyorum özelliği nedir 6’nın ama’ dediğini söyleyen avukat Dolmacı'nın, avukat Asena’ya dava okunup okunmadığı sorusuna tanık, Asena’ya dava okunmadığı yanıtını verdi.

Tutanaklarda sanık 1 Muslu’nun çalışma raporunun yanında olmadığını söylediğini, Asena’nın belki [sahtelendiği iddia edilen] haziran ayı çalışma raporunun yanında olabileceğini belirttiğini ve onun üzerine Muslu'nun 'bunu mu soruyorsun' dediğini, iddia edildiği gibi sanık 1’in meşveretleşmesi ve kumpasa katılması söz konusu olsaydı bu şekilde şahadet vermeyeceğini, Mahkemenin söz konusu haziran raporunun emare yapılmasını istediğini, bu nedenle Mahkeme’nin de kumpasın bir parçası mı olduğu iddialarını tanık reddetti.

Duruşmaya bugün ve yarın 11:00’de devam edilecek.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın