Dünya

Gri listedeki Türkiye’de 'Nereden Buldun' yasası taslağı üzerinde çalışılıyor

Türkiye'ye 'Nereden Buldun' yasası geliyor.

Kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesinde başarısız olduğu için Mali Eylem Görev Gücü (FATF, Financial Action Task Force) tarafından 21 Ekim 2021'de gri listeye alınan Türkiye’nin gri listeden çıkma çabaları devam ediyor. 

Türkiye'de üzerinde çalışılan yeni vergi reformu paketi taslağına göre, gelirini düşük gösterip lüks içinde yaşayanlardan Maliye’ye çağrılarak, izahat istenecek. 

Gelirleri ve harcamaları arasındaki % 20'nin üzerinde fark olduğu tespit edilen vergi mükellefinden açıklama istenecek

Sözcü gazetesinin haberine göre, Maliye’nin yapacağı risk analizi sonucu beyana tabi gelirleri ile harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden ‘Özel Gider (Harcama) Bildirimi’ istenecek. Aradaki farkı izah edemeyenler, bu farkın vergisini ödeyecek. Lüks harcamalarını açıklayamayanlar hakkında vergi incelemesinin de başlatılması bekleniyor. Farkın ortaya çıkarılmasında kullanılmak için de ‘mükellef hesap kartı’ oluşturulacak. “Nereden Buldun” yasası Başbakanlığı döneminde merhum Bülent Ecevit tarafından çıkarılmış, AKP ise iktidara gelir gelmez 2003’te bu yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Kaynağı izah edilemeyen fark mali suç kapsamına girecek ve izah edilemeyen tutarlar arızi kazanç kabul edilerek Gelir Vergisi tarh edilecek

Özel Gider (Harcama) Bildirimi uygulamasında ABD, İtalya ve Batı Avustralya örnekleri incelendi. Bu ülkelerde servet, harcama, gider düzeylerinin gelir düzeyi ile uyumsuz olduğu durumlarda mükellefler izaha davet ediliyor. Uyumsuzluk sonucu oluşan fark vergi konusu olmakla birlikte mali suçlarla mücadele birimlerinin ilgi alanına da dahil ediliyor. Taslak düzenlemeye göre, risk analizi sonucu gelirleri ile harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden Özel Gider Bildirimi istenecek ve aradaki farkın izah edilememesi durumunda ilgili hakkında vergi incelemesi yapılabilecek. İzah edilemeyen fark tutarlar arızi kazanç kabul edilerek Gelir Vergisi tarh edilecek.

Lüks gayrimenkuller, taşıtlar, yüksek kira giderleri ve çocuğa pahalı eğitim harcamaları da incelenecek

Düzenlemenin, mükelleflerin harcama ve gelirlerinin görülebilmesini sağlayan ’mükellef hesap kartı’ ile yürütülmesi bekleniyor. Bu maddenin 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ocak 2025’te yürürlüğe konulması öngörülüyor. Düzenleme yasalaştığında Maliye’nin radarına giren mükelleflerin lüks gayrimenkul ve taşıt alımı, yüksek kira ve aidat ödemeleri, çocuğuna yaptığı pahalı eğitim harcamaları ortaya konulup geliriyle bu harcamaları nasıl yaptığı sorulacak.

Kaynak: Sözcü

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın