Kıbrıs

Kırmızı Bülten ile aranan Fadi Alturjman yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 'Saldırı, Cinsel  Saldırı, Öldürmeye Teşebbüs, Zorla Alıkoyma' suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan Fadi Alturjman yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğü'nün güvenlik raporu ışığında, 2.12.1982-Kuwait doğumlu Fadi Alturjman'ın, Kanada tarafından lnterpol nezdinde Kırmızı Bülten ile "Saldırı, Cinsel  Saldırı, Öldürmeye Teşebbüs, Zorla Alıkoyma" suçlarından aranması nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g)  bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak  biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması  veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fadi Alturjman'ın Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın