Özel Haber

Tekin Arhun ve Bora Turgut Muslu tutuklandı

Mahkeme, evrakta sahteleme davasında 2 sanığın da tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Başsavcılığın, sanıklar Tekin Arhun ve Bora Turgut Muslu'ya açtığı, kamuoyunda 'evrakta sahteleme' davası olarak bilinen davanın, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalarına dün devam edildi ve sanıklar itham edildi.

Sanıklar, Bafra Arıtma Tesisi inşaatı sırasında ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Geliştirme Vakfı’na bağlı kuruluş EBİ’nin (Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş) hazırladığı aylık çalışma raporunda bazı cümleleri çıkartmak ve eklemeler yapmak suretiyle evrakta sahteleme yapmakla birlikte toplam 23 suçla itham edildiler.

23 suçlama yapıldı

Bu suçlamaların 11’i EBİ’nin hazırladığı raporun 3 ve 4’üncü sayfalarında bazı cümlelerin çıkarılıp, bazı cümlelerin eklenmesi suretiyle evrakta sahteleme yapma suçlamalarını içeriyor. Diğer suçlamalar ise sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürmek, yetkisiz belge düzenlemek, belgeyi bilerek tedavüle sürmek, Mahkeme’nin adil bir şekilde görülmesine halel getirmek, sahteleme için gizli ittifak kurmak, yalan yere tanıklık yapmak, yalan ifade verilmesini sağlamak üzere yalancı tanık bulmak, uydurma tanıklık yapmak, uydurma tanıklığı kullanmak, hile yapmak, aldatmak ve emare sundurup, şahadet verdirmek yoluyla, bilerek tahrif edilmiş belge göstermekten oluşuyor.

Sanıkların itham edilmesinden sonra Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz tarafından Başsavcılığın ilk tanığı olarak ODTÜ-EBİ eski koordinatörü Fahri Kaya Mahkeme huzuruna çıktı.

Fahri Kaya, bir mekanik mühendisi ve üç inşaat mühendisinden oluşan 4 kişilik ekibi ile birlikte hazırladıkları aylık çalışma raporunun 3 nüsha olarak hazırlandığını, bu nüshalardan birinin müşavirlik yaptıkları Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi’ne, 2’inci nüshanın EBİ arşivine gönderildiğini ve 3’üncü nüshasının ODTÜ EBİ için hazırlandığını bildirdi.

‘40 yıllık mühendisim. Ben böyle bir şey görmedim’

Türkiye’den dava için özel olarak Başsavcılık tarafından getirilen Fahri Kaya ‘emare 1’ olarak kaydedilen kendi hazırladıkları raporla, sahtelenmiş raporu karşılaştırarak, sahtelenmiş rapordaki yapılan ekleme ve çıkarmalar için ‘40 yıllık mühendisim. Ben böyle bir şey görmedim’ dedi. Tanık, hazırladıkları çalışma raporu ve sahtelenmiş çalışma rapor arasındaki farkları cümle cümle Mahkeme’ye aktardı.

Savunma avukatları Süleyman Dolmacı ve Serhan Çınar sırayla tanığı sorguladı. Tanık defaatle 3 suret çalışma raporunun birinin Turizm Planlama Dairesi’ne gönderildiğini, Daire eski müdürü sanık 1 Turgut Muslu’nun kendisini telefonla arayarak Daire’ye gönderilmiş raporu bulamadığını, kendisine bir nüshasını daha göndermesini istediğini, onu da gönderdiğini, elinde kalan tek kopyayı da Polis’in soruşturma açmasıyla, tutanak karşılığında 13.3.2014 tarihinde Polis’e verdiğini belirtti.

Daha önceki duruşmalarda öne sürülmeyen yeni iddia: 6 Rapor arasında bir rapor eksik!

Savunma avukatları Polis’in soruşturma sırasında, Bafra Arıtma Tesisi inşaatına yönelik olarak ilki 41 sayfa; ikincisi 33 sayfa; üçüncüsü 36 sayfa; dördüncüsü 31 sayfa; beşincisi 19 sayfa ve altıncısı 9 sayfa olmak üzere toplam 6 çalışma raporunun kopyasını EBİ’den aldığını ileri sürerek, Başsavcılık kanalıyla aldıkları raporları Mahkeme’ye sundu.

Savunma makamı, sahtelendiği iddia edilen, 05.06.2006 / 07.07.2006 tarihleri arasındaki aylık çalışma raporundan hemen sonra hazırlanan bir sonraki raporun, yani 07.07.2006’dan sonraki raporun, EBİ’den Polis tarafından alınan rapor kopyaları arasında neden bulunmadığını sorguladı. Raporun EBİ bilgisayarlarında olup olmayacağına cevaben tanık, EBİ’deki eski bilgisayarların hurdaya kaldırıldığını söyledi.

Sanık 2 Tekin Arhun’un avukatı Serhan Çınar, Savcılığın kendilerine verdiği belgelere göre inşaatla ilgili ‘hakediş 2’ belgesinin, bulunamayan 7.7.2006 tarihli raporun son günü dikkate alınarak hazırlandığını iddia etti. Tanık hakedişlerde kendi imzasının bulunduğu kabul etti ve söz konusu hakedişte işin % 99,35’nin tamamlandığının yazılı olduğunu teyit etti.

O tarihlerde ekibinde yer alan Harun Koyuncu’nun başka bir odada çalıştığını, Koyuncu’nun odasında raporları hazırlayıp çıktısını kendisine getirdiğini belirten tanık Fahri Kaya, Koyuncu’nun söz konusu 3 nüsha çalışma raporunun dışında kendi bilgisayarından başka çıktılar alabileceği ihtimalini reddetmedi. Soru üzerine tanık, Polis’in EBİ’deki bilgisayarların imajını almadığını, printer hakkında da bilgi toplamadığını doğruladı.

Tanık, Polis’in sahtelenen çalışma raporundan sonra hazırlanan bir sonraki raporu isteyip istemediğine ‘hayır’ cevabını verdi. 

‘Tarihsiz yazı’

EBİ’ye 2019 yılında Tekin Arhun’un ortak olduğu inşaat şirketi CT Construction tarafından bir talepte bulunulduğunu, EBİ’ye gönderilen ‘tarihsiz’ yazıya cevaben EBİ’den tüm raporların Polis’e verildiğini ifade ettiği bir yazı alındığını iddia eden savunma, söz konusu talebi içeren ‘tarihsiz’ yazı ile cevabi yazıyı Mahkeme’ye sundu.

Savunma sahtelenen çalışma raporunun orijinalindeki fotoğraflarla rapordaki ifadelerin bazı yerlerde çeliştiği iddiasıyla bazı örnekler verdi. Tanık, rapordaki bazı fotoğraflarda iş bitmemiş görünse bile birkaç günde işin bitmiş olabileceğini reddetmedi.

Savunmanın tanığın İsmail Sergen’i tanıyıp tanımadığı sorusuna, tanık Kaya ‘tanımadığı’ yanıtını verdi. Savunma, Kascon İnşaat’ın sahibi İsmail Sergen’in tanık ile görüşmeye geldiğini iddia etti. Tanık, o tarihlerde birçok kişi ile görüştüklerini, Sergen’i gerçekte tanımadığını, sadece arıtma tesisinde betonu dökecek firmanın direktörü olarak bildiğini, Sergen’in özel betonun nasıl yapılacağı konusunda fikir danışmak için geldiğini ve çalışma raporu için gelmediğini kaydetti. 

Savunma avukatı Serhan Çınar, Kascon İnşaat’ın sahibi İsmail Sergen’in Başsavcılık tanığı ile meşveretleştiğini ve tanığın raporun bir kopyasını Sergen’e verdiğini iddia etti; tanık iddiaları kesin bir dille reddetti

Turgut Muslu’nun nasıl biri olduğu sorusuna, Muslu’nun ‘düzgün’, ‘işinde iyi bir mimar’ olduğu yanıtını veren tanık Fahri Kaya, savunma avukatı Serhan Çınar’ın tanığın İsmail Sergen’le CT Construction aleyhine meşveretleştiği, raporun bir kopyasını sanık Tekin Arhun’la davası olan İsmail Sergen’e verdiği iddialarını kesin bir dille reddetti.

Avukatların Mahkeme’ye hitabına geçildi. Sanık 1 Turgut Muslu’nun avukatı Süleyman Dolmacı sanığın tutuksuz yargılanmasını talep etti. Sanık 2 Arhun’un avukatı Serhan Çınar, Tekin Arhun’u Mahkeme huzuruna çıkarttı.

Sanık 2 Tekin Arhun [5 ay 19 günde] bir projede sattığı daire sayısının 80’den 200 adete çıktığını beyan etti

Daha önce Mahkeme’ye 8 Kasım 2023 tarihinde sunduğu koçanlara ilaveten ek emare yapmak isteyen sanık 2 Arhun, yaklaşık 5 ay 19 gün önce Mahkeme’ye şahadetinde zikrettiği İskele’deki 970 dairelik projesinin, bu süre zarfında 1.300 adete çıktığını, daha önceki şahadetinde sattığı 80 dairenin 200 satılmış daireye çıktığını, bu projeden yaklaşık 15 milyon pound alacakları olduğunu beyan etti. 

Arhun, kısa bir süre önce KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarlığının düzenlenmesi ihalesini 22 milyon TL’ye almış

5 gün önce merhum KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarlığının düzenlenmesini 22 milyon TL’ye aldığını, 4 ayda bitirmesi gereken anlaşmayı 16 Nisan’da imzaladığını, bu ihaledeki işini 4 ayda bitiremezse günlük 221 bin TL gecikme cezası ödeyeceğini bildirdi.

Belgeleri inceleyen Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanığın şirketi Capiton Construction’ın aldığı bu ihalenin anlaşmasında imzayı atanın Tekin Arhun değil, Nejat Hatipoğlu olduğunu bildirerek, anlaşmanın Mahkeme’ye sunulmasına itiraz etti. Sanık Arhun inşaat şirketinin tek yetkilisinin kendisi olduğunu belirtti. Lefkoşa Ağır Ceza Heyeti Başkanı

Füsun Cemaller belgeyi emare olarak alınmamasına yönelik itirazı reddetti.

Sanık Tekin Arhun, ‘Kermiya Şehit Çocukları Arsaları’nın altyapı ihalesinde işlerini yetiştiremediklerini, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın baskısı altında 1 Mayıs tarihine kadar süre aldıklarını, bunun son uzatma olduğunu ve zamanında bitirmezlerse günlük 23 bin TL ceza ödeyeceklerini bildirdi.

Tekin Arhun [5 ay 19 günde] 34 milyon TL’lik bir mülk, ayrıca 15 milyon 620 bin TL’lik diğer mülklerle toplam 49 milyon 620 bin TL’lik ek mülk aldığını beyan etti

Sanık, 5 Mart 2024’te 34 milyon TL’lik aldıkları bir mal olduğunu, 2 milyon 690 bin TL’lik tapuda vergi ödediklerini; şirketinin epeyi güncel alacağı olduğunu, bu alacakları KKTC Merkez Bankası’na bildirdiklerini beyan etti.

Tekin Arhun 9 Kasım 2023’teki son beyanındaki mallara ilaveten yeni satın aldığı diğer malları sıraladı ve 1,5 milyon TL’lik, 1 milyon 150 bin TL’lik, 480 bin TL’lik, 660 bin TL’lik, 2 milyon 300 bin TL’lik, 1 milyon 150 bin TL’lik, 750 bin TL’lik, 520 bin TL’lik, 5 milyon 450 bin TL’lik, 60 bin TL’lik ve 1 milyon 600 bin TL’lik gayrimenkullerin koçanlarını Mahkeme’ye sundu.

Mal varlığının çoğunluğu olarak, % 70’lik bir kısmını 2021 yılından sonra aldığını iddia eden sanık 2 Tekin Arhun, 33 yıllık eşi, 2 kızı, bir damadı ve torunu ile tüm ailesinin KKTC’de olduğunu, yurt dışı ile bağlantısı olmadığını belirtti.

Savcı İldeniz’in sorusu üzerine sahibi olduğu 10 şirketi sıralayan sanık 2, günde 16 saat çalıştığını, imza için yanlarındaki müdürlere vekalet verdiğini söyledi. Savcı’nın 10 şirketi idare edecek müdürleri olduğunu belirtmesi üzerine buna katılmadığını, bu kişilere sadece imza yetkisi verdiğini beyan etti.

Kıdemli Savcı İldeniz sanık Tekin Arhun’un bu dava dışında başka meseleden de teminata bağlı olduğunu, tutuksuz yargılanması ve serbest kalması durumunda tanıklara yine müdahale edeceğini ileri sürdü.

Arhun: ‘Benim dosyamdaki her şeyi Polis uydurmuştur’

Sanık 2 Arhun, ‘Benim dosyamdaki her şeyi Polis uydurmuştur. İnşallah beni yargıladığınız bu davada ben beraat alıp serbest kalacağım. O Polisler burada yargılanacak’ diyerek, suçlamaları asla kabul etmediğini, 500 kişi istihdam ettiğini söyledi.

‘Polis bana 2021’de bir konti daha attı’

Kıdemli Savcı İldeniz, ‘hukuk davasında sahtelenmiş evrağı Mahkeme’ye siz sürdünüz’ deyince, sanık ‘Bu, fabrika delil üretmektir. 2014 yılında bitmiş dava 2019’da tekrar getirildi’ dedi. Savcı sanığın 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığını hatırlattı. Sanık Arhun Polis’in 2021’de kendisine ‘bir konti daha attığı’nı iddia ederek, aleyhine bir dava daha çıktığını ileri sürdü.

Kıdemli Savcı İldeniz: ‘Özel hayatınızın gizliliği ile ilgili ifşa edilen görüntüler nedeniyle PGM’ye gitmediniz mi?’

İldeniz, ‘Özel hayatınızın gizliliği ile ilgili ifşa edilen görüntüler nedeniyle PGM’ye gitmediniz mi? Suçladığınız kurumdan, Polislerden yardımcı olunmasını istemediniz mi’ diye sordu. 

İldeniz: 'Normal diğer KKTC vatandaşları gibisiniz, müstesna bir durumunuz yoktur'

Sanık Tekin Arhun:  ‘55 yaşında, çok iyi bir konumdayım. KKTC Devleti’nin topladığı verginin % 3,5’ini ödüyorum’

‘Sahtelenmiş raporu hukuk mahkemesine veren sizsiniz. Normal diğer KKTC vatandaşları gibisiniz, müstesna bir durumunuz yoktur. Ayrıcalıklı bir konumunuz yoktur’ diyen Savcıya karşılık Sanık 2 Tekin Arhun, 55 yaşında çok iyi bir konumda olduğunu, KKTC Devleti’nin topladığı verginin % 3,5’ini ödeyen, akli dengesi yerinde biri olarak, sadece doğal haklarını istediğini söyledi.

Savcı İldeniz sanığın tanıklara müdahalede ‘büyük bir potansiyele sahip olduğu’nu beyan ederek, sanıklar için tutuklu yargılanma talep etti.

Kardeş Ömer Arhun 8 mülk koçanı sundu

Savunma makamının talebi üzerine sanık 2 Arhun’un kardeşi Ömer Arhun Mahkeme’ye şahadet vererek, yanındaki tahminen 70-80 milyon TL’lik 8 mülk koçanını sundu.

Avukat Serhan Çınar tutuklu yargılanma talepleri konusunda Yüksek Mahkeme’nin Savcılığı ikaz ettiğini ileri sürdü

Sanık Arhun’un avukatı Serhan Çınar Mahkeme’ye hitabına devam ederek, sanık için bir istisna istemediklerini, adalet istediklerini ve tutuksuz yargılanma talep ettiklerini dile getirdi. Tutuklu yargılanma talepleri konusunda Yüksek Mahkeme’nin Savcılığı ikaz ettiğini öne sürdü.

Savcı İldeniz avukattan Yüksek Mahekeme’nin Savcılığı ikaz ettiğine ilişkin referans göstermesini talep etti.

Savcılığa ikazda bulunulduğu iddia edilen davaya ilişkin dağıtım olmadığı ortaya çıktı

Yargıtay Ceza 81/2022 numaralı sirkat davasında Yargıç Fadıl Aksun’un Savcılığı bu konuda uyardığı iddialarına karşılık, Savcı İldeniz bu numarada bir dağıtım olmadığını, böyle bir dava dosyalanmışsa dahi geri çekildiğini vurguladı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti kararında, sanıkların yargılandığı davanın ‘çok ciddi bir dava’ olduğunu vurguladı

Yarım saat aradan sonra Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti kararını açıkladı ve huzurlarındaki davanın ‘çok ciddi bir dava’ olduğunu, sanıkların kaçma ihtimali olduğunu, tanıkları etkileyebileceklerini ve özellikle sanık 2 Tekin Arhun’un serbest kalması halinde tanıklara müdahale edebileceği kanaatinde olduklarını beyan etti ve sanıkların tutuklu yargılanmalarının ‘gerekli, uygun ve adil’ olduğuna hüküm verdi.

Tutuklu yargılanmalarına karar verilen sanıklar, 26 Nisan Cuma günü (bugün) saat 11:00’de yargılanmaya devam edecek.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın