Özel Haber

Yüksek Mahkeme Kıbrıs Capital Bank’ın sahibi Tekin Arhun’un başvurusunu reddetti

Başsavcılığın Tekin Arhun aleyhine açtığı ceza davasının askıya alınması ve/veya yasaklanması için, Kıbrıs Capital Bank’ın hisselerini devreden sahibi Arhun ve avukatları tarafından Yargıtay, Asli Yetki’ye yapılan müracaat Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Başsavcılığın Tekin Arhun aleyhine açtığı ceza davasının askıya alınması ve/veya yasaklanması için, Kıbrıs Capital Bank’ın hisselerini devreden sahibi Arhun ve avukatları tarafından Yargıtay, Asli Yetki’ye yapılan müracaat Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Yüksek Mahkeme’nin başvuruyu reddettiği bugünkü duruşmada açıklandı. 

Tekin Arhun’un avukatı Serhan Çınar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’ne Yüksek Mahkeme’ye yaptıkları başvurunun reddedildiğini söyledi.

Avukat Serhan Çınar, Başsavcılık’tan talep ettikleri ve kendilerine halen verilmediğini iddia ettiği eksik belgeleri tamamladıktan sonra yeniden Yüksek Mahkeme’ye müracaat edeceklerini kaydetti.

Başsavcılığı temsilen Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise Mahkeme’ye savunma avukatlarının talep ettiği soruşturma dosyasındaki her şeyin teslim edildiğini, verilmeyen birkaç belgenin ise kendi dosyalarında zaten olmadığını ve ilk tahkikat (P.I) dosyasında olduğunu açıkladı. 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yargıç Fadıl Aksun taraflara belge konusunu kendi aralarında netleştirmeleri için 4 günlük sürenin yeterli olup olmayacağını sordu ve tarafların 4 günlük sürenin yeterli olduğunu kaydetmesi üzerine 28 Nisan Cuma günü duruşmaya devam edilmesine karar verdi.

Öte yandan KKTC Mahkemeler sitesinde, Arhun’un ceza davasının askıya alınması ve/veya yasaklanması için bir müracaat yapılabilmesi için izin (leave) verilmesi talebine karşılık Yüksek Mahkeme Yargıçlarından Talat Usar’ın verdiği gerekçeli karar yayımlandı. Davadaki diğer sanık Bora Turgut Muslu ise Yüksek Mahkeme’ye bu yönde bir başvuru yapmadı.

Polis tarafından sanık Tekin Arhun hakkında,

'Resmi belgede sahtecilik;

Resmi belgeyi tedavüle sürmek,

Yetkisi olmaksızın başka bir kişinin adına yetkisiz belge düzenlemek,

Yargısal işlemlerin askıda veya kararlaştırılmamış olduğu sırada, işlemin adil bir şekilde görülmesine halel getirici nitelikte harekette bulunmak;

Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapmak;

Yalan yere tanıklık yapmak;

Yalancı tanık bulmak;

Bir yargı işleminde mahkemeyi yanıltmak kastıyla uydurma tanıklık yapmak;

Mahkemeyi yanıltmak kastıyla uydurma tanıklığı kullanmak;

Bir yargı işleminde tanıklık yapmaya çağrılmış kişiye ifadesini etkilemek kastıyla hile yapmak;

Bir yargı işleminde tanıklık yapmaya çağrılmış kişiye ifadesini etkilemek kastıyla aldatmak;

ve

Bir yargı işleminde tanıklık yapmaya çağrılmış kişiye ifadesini etkilemek kastıyla bilerek tahrif edilmiş yazı göstermek suretiyle’ başlattığı soruşturma neticesinde 23.6.2021 tarihinde 7601/2021 sayılı ceza davası açılmıştı. 

Sanık ve avukatları Yüksek Mahkeme’ye başvurarak, ‘cezai kovuşturmanın makul bir süre içerisinde başlatılmadığından ve/veya sonuçlanmadığından ve/veya sonuçlanmasına imkân olamayacağından ve soruşturmanın başlatılmasından çok uzun bir süre geçmiş olduğundan ve yine aleyhine başlatılan tahkikatın, soruşturmanın ve kovuşturmanın ön yargılı bir şekilde, makul ve adil olmayan yöntemler ile ve gerçekleri gizlemek, saptırmak ve/veya fabrike etmek suretiyle yürütmelerinden dolayı bu aşamada adil yargılama yapılamayacağını ve/veya yapılacak herhangi bir yargılamanın yargı yetkisini kötüye kullanmak olacağı (abuse of the process of the court) ve/veya gerek Anayasa’nın 18. maddesi gerekse de 39/1962 sayılı Onay Yasası ile kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6., 6(1)., 10., 13. maddelerine aykırılık teşkil ettiği cihetle 7601/2021 sayılı ceza davasının askıya alınması ve/veya yasaklanması için bir Prohibition Emirnamesi ısdar edilmesini öngören bir müracaat yapılabilmesi için izin (leave) verilmesi’ni talep etti.

Yargıç Talat Usar, 15 sayfalık kararında istidayı yapan tarafın tüm iddialarını tek tek ele aldı.

Yargıtay Asli Yetki’nin daha önce aldığı kararlara ve içeriklerine değinen ve davanın ilk tahkikat duruşmalarında sunulan emare ve şahadetlere atıfta bulunan Yargıç, sanık Arhun’un müracaatı sırasında verdiği şahadeti de değerlendirdi. 

Yargıç Talat Usar kararında, ‘Bu safhada yapılması gereken inceleme, kanaatimce, iddia konusu gecikme nedeniyle doğal adalet kurallarının ihlal edilmiş olup olmadığının tespiti değil, Müstedinin bu yöndeki iddialarının ilk nazarda bir zemininin olup olmadığı ile tartışılabilir bir müracaatın varlığının değerlendirilmesinden ibaret olmalıdır’ ifadelerini kullanarak, başvuruyu ret ve iptal etti.

Mahkemeler sitesinde yayımlanan ilgili kararı aşağıdaki pencereden kaydırarak okuyabilir ya da indirebilirsiniz:

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın