Özel Haber

Polis Turgay Avcı’nın diplomasının sahte olmadığını tespit etti

Mahkeme’ye sunulan Polis Genel Müdürlüğü raporuna göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın diplomasında sahte olduğuna veya diploma üzerinde bir tahrifat yapıldığına dair bir bulgu tespit edilmedi.

YÖDAK (Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Ali Ünyayar, eski üyeler Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı’yı temsilen Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava bugün görüşülmeye devam edildi.

Tarafların iddiaları

Davayı açan Turgay Avcı, YÖDAK’ta 4 üyenin aldıkları kararın gerçeği yansıtmadığını, yasalara uygun olmadığını, diplomasının arşive kaydedildiğini ve söz konusu üyelerin kamu yararı dışında, kişisel amaç güttüklerini iddia ederek, Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden 1985 yılında aldığı Elektrik Mühendisliği diplomasının gerçek olduğunu ileri sürüyor. 

Kurumu temsilen 4 üye ise Ekim 2022’de YÖDAK’ta yaptıkları olağanüstü kurul toplantısında kamu menfaati güderek ve yasal olarak karar aldıklarını, Avcı’nın diplomasının geçerli ve/veya gerçek ve/veya denkliği olmadığını, herhangi bir yetkisizlik, usulsüzlük yapmadıklarını, Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in yetkisizce imza atmadığını ve Turgay Avcı’nın imzasını atarak kimliğine bürünmediğini iddia ediyor ve davanın reddini talep ediyor.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu’nun huzurunda görüşülen davada, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’yı avukat Irmak Özkoç, YÖDAK’ın 4 üyesini avukat Mustafa Asena temsil ediyor.

Polis raporu okundu: Diplomanın sahte olduğuna veya üzerinde tahrifat yapıldığına dair bir bulgu tespit edilmedi

Bugünkü duruşmada, Mahkeme’nin diplomanın sahte olup olmamasını araştırması için 12 Ocak 2024’te Polis Genel Müdürlüğü’ne verdiği direktif doğrultusunda Polis’ten gelen rapor Mahkeme Yargıcı Çiftçioğlu tarafından okundu.

19 Ocak 2024’te Polis’te uzman Gülhan Menteş tarafından hazırlanan, 22 Ocak 2024’te PGM Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından imzalanan rapora göre, Turgay Salih Avcı’ya 28 Haziran 1985 tarihinde Beyrut Amerikan Üniversitesi (American University of Beirut, AUB) tarafından verilen diploma üzerinde yapılan incelemede, diplomanın sahte olduğuna veya üzerinde tahrifat yapıldığına dair bir bulgu tespit edilmedi.

Turgay Avcı’nın talebiyle üniversiteden Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen ve KKTC Polisi’ne iletilen bir rapor daha Mahkeme’ye sunulacak

Avcı’nın avukatı Irmak Özkoç, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne yaptığı bir müracaat neticesinde üniversiteden Türkiye Dışişleri’ne gönderilen ve KKTC Polisi'ne iletilen bir rapor daha olduğunu bildirdi ve bu raporun Mahkeme’ye sunulması için soruşturmayı yürüten tahkikat memuru Feyyaz İneci’ye celpname çıkarılarak, söz konusu raporun ek bir evrak olarak Mahkeme’ye sunulmasını talep etti.

Savunma avukatı Asena: ‘KKTC Devleti Türkiye’nin alt yönetimi, biz devlet değiliz’

YÖDAK’ın 4 üyesini temsil eden avukat Mustafa Asena, Polis’in hazırladığı raporda, diplomanın ‘müstakil olarak’ incelemesinin yapıldığının yazıldığını, bunun da Polis’in diploma üzerindeki imza ve mühürü karşılaştırma yaparak incelemediği anlamına geldiğini ileri sürüdü. KKTC Devleti’nin Türkiye’nin alt yönetimi olduğunu söyleyen ve ‘biz devlet değiliz’ diyen Asena, ‘KKTC Devleti’nin Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne yazı yazıp diploma konusunda cevap alması mümkün değildir’ ifadelerini kullandı.

Turgay Avcı’nın avukatı Irmak Özkoç, daha önceki duruşmalarda yapılan tüm beyanların kayıt altında olduğunu, avukat Asena’nın her celseye farklı bir beyan, farklı bir taleple geldiğini, Mahkeme’nin emri doğrultusunda Polis’in uzmanı tarafından raporun hazırlandığını ancak şimdi de avukat Asena’nın Polis’in raporuna güvenmediğini belirtti.

Avukat Özkoç, diploma konusunda yapılan yalan, yanlış haberlerin müvekkili Turgay Avcı’ya zarar vermeyi amaçladığını iddia etti

Diploma konusunda yapılan yalan, yanlış haberlerin müvekkili Turgay Avcı’ya zarar vermeyi amaçladığını belirten avukat Özkoç, Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden gönderilen raporun Mahkeme’ye sunulması için tahkikat memuruna celpname çıkarılması talebini yineledi.

Savunma avukatı Asena, bir diplomanın orijinal olsa bile, derslerin not dökümleri olarak transkriptler olmadığı müddetçe o diplomanın sahte olup olmadığının belirlenemeyeceğini ileri sürdü.

Yargıç Gülden Çiftçioğlu: Yüksek İdare Mahkemesi diploma orijinal midir değil midir onu belirleyecek

Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, Yüksek İdare Mahkemesi’nin belge asıl mıdır değil midir, orijinal midir değil midir onu belirleyeceğini, bu Mahkeme’nin Ceza Mahkemesi olmadığını hatırlattı ve avukat Mustafa Asena’yı Mahkeme önünde dikkatli konuşması konusunda uyardı. 

Yargıç Çitfçioğlu, Mahkeme’nin talebi üzerine PGM’nin hazırladığı rapora ilaveten tahkikat memurunun hazırlamış olabileceği raporun mevcudiyeti halinde 10 gün içinde Mahkeme’ye sunulmasını, ilaveten 24 Aralık 2022 tarihli uzmanlık raporunun ve takriben Haziran 2023 veya daha sonra yapılan PGM ile Beyrut Amerikan Üniversitesi arasındaki yazışmanın Mahkeme’ye gönderilmesine direktif verdi ve raporlar geldikten sonra duruşmaya gün verileceğini bildirdi.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın