Özel Haber

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’a yeni sorular…

►KKTC Merkez Bankası verilerinin hatalı olduğunu bir gazete haberinden sonra fark etti! ►Suç işlediği tespit edilen bir bankanın KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay tarafından Polis’e şikâyet edilmemesi de bir suç değil midir? ►Şayet Başkan Rifat Günay Polis’e halihazırda ilgili banka hakkında bir şikâyette bulunmadıysa, kendisi de suç işlemiş olmayacak mı?

KKTC Merkez Bankası, ismi açıklanmayan bir bankanın bireysel konut kredilerine ilişkin sunduğu verilerde hata olduğunu, bir gazete haberinin ardından fark etti. 

Halkın Sesi gazetesinde 9 Ocak’ta yayımlanan “Bankacılıkta Sorunlu Krediler Büyüyor” başlıklı bir haberde, KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi verilerine dayanılarak, bireysel konut kredilerinde yıllardır düşük oranlı seyreden tahsili gecikmiş alacak (TGA) toplamının yükseldiğine vurgu yapıldı.

Adı açıklanmayan bankanın sorunlu 47,8 milyon TL’lik bir işletme kredisini, sorunlu bir konut kredisi olarak raporladığı ancak gazetenin haberinden sonra KKTC Merkez Bankası tarafından fark edildi!

KKTC Merkez Bankası haber üzerine bir bankanın TGA kayıtlarında işletme kredisi kodlaması altında raporlaması gereken 47,8 milyon TL’lik bir krediyi, bireysel konut kredisi olarak raporladığını tespit etti ve böylece sorunlu bireysel konut kredilerindeki yükselmenin ismi açıklanmayan bankanın yanlış raporlamasından kaynaklandığı belirlendi.

KKTC Merkez Bankası konuyla ilişkin olarak, ‘Sektör verileri hakkında basın duyurusu’ başlığı ile yaptığı açıklamada, ‘Bu çerçevede habere konu olan veriler Bankamızca tekrardan incelenmiş ve bir bankanın TGA kayıtlarında işletme kredisi kodlaması altında raporlaması gereken 47,8 milyon TL’lik bir krediyi, konut kredisi olarak raporladığı tespit edilmiştir. İlgili banka ile bu konuda temasa geçilmiş ve ivedilikle gerekli düzeltmeleri yapması talep edilmiştir.

Söz konusu düzeltmelerin yapılmasını müteakip, Bankamız internet sitesindeki veriler güncellenecektir. Yanlış finansman kodu bildiriminin düzeltilmesi sonrasında, yayımlanan ferdi konut TGA toplamı 47,8 milyon TL düşecek, işletme kredileri TGA toplamı aynı tutarda artacak, tüm finansman konularından oluşan TGA toplamı ise değişmeyecektir’ ifadelerini kullandı.

Bu bankanın verilerinin KKTC Merkez Bankası tarafından denetlenmiş olması gerekmiyor muydu?

Bu bankanın verilerinin KKTC Merkez Bankası tarafından denetlenmiş olması gerekmiyor muydu? KKTC Merkez Bankası’nın sorunlu ferdi konut verilerinde hata olduğunu gazetenin haberinden sonra fark etmesi, dikkatlerin tekrar KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’a çevrilmesine neden oldu.

47,8 milyon TL'lik sorunlu bireysel konut kredisi mi olur diye soran çıkmamış mı?

Bir bankanın 47,8 milyon TL'lik sorunlu bir ferdi konut kredisi olması ilk bakışta bile garipsenecek bir durum değil midir? Şato mu yaptırılıyor ne oluyor diye sorulmaz mı? Bırakın bankacı olmayı, sokaktaki vatandaşın bile bu rakamı görünce nutku tutulur! O bankanın, sorunlu hale gelmeden önce bile milyonlarca TL'yi konut kredisi olarak verecek özkaynağı var mı yok mu KKTC Merkez Bankası bundan bile şüphelenmedi mi? Neden devasa miktarda sorunlu bir konut kredisi fark edilmedi?

Daha fark edilmeyen veya denetimden kaçan böyle neler var acaba? Üstelik bu veriler birçok kontrolden geçtikten sonra giriliyor. Bir banka 48 milyon TL'ye yaklaşan büyüklükte bir krediyi nasıl 'yanlış' raporlar? Bu 'yanlış' raporlama nasıl olur da KKTC Merkez Bankası'nın kendi verilerine de aynı şekilde geçirilir ve ancak gazetenin haberinden sonra KKTC Merkez Bankası'nın kendi verilerinde de hata olduğu fark edilir?

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay yeterli denetim yapmamakla eleştiriliyor

Başkan Günay, KKTC’de sahipleri ve yöneticileri hakkında ceza davası açılmış bazı bankaları zamanında yeterli şekilde denetlememekle ve yönetimlerine dava açılan bankaların yöneticilerinin görevlerinden alınmasında oldukça ağır hareket etmekle eleştiriliyor.

KKTC Merkez Bankası, yasa uyarıca bankaların mali durumlarını izlemekle, incelemekle, denetlemekle ve saptadığı hususlarla ilgili gerekli önlemleri almakla ve/veya soruşturma başlatmakla yükümlüdür.

Bir bankanın beyan ettiği bilgileri ‘formüllere uygun olarak’ vermesi ise esastır.

Bahse konu bankanın sorunlu bir işletme kredisini, sorunlu bir konut kredisi olarak göstermesi KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 30’uncu maddesine aykırıdır.

KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 30’uncu maddesinin 2’inci fıkrasına göre, ‘Bankalar ve kredi vermek amacıyla kurulmuş diğer kuruluşlar, risk durumları hakkında Merkez Bankasının kendilerinden istediği bütün bilgileri, Merkez Bankasının talimatına göre belirteceği süre içinde ve formüllere uygun olarak vermekle yükümlüdürler.’

Aynı yasanın 55’inci maddesinde ise, ‘Bu Yasanın 28’inci, 29’uncu ve 30’uncu maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermeyen veya işlemleri 28’inci, 29’uncu ve 30’uncu maddelerinde belirlenen kurallara uygun olmadığı saptanan Bankalar ve kredi vermek amacıyla kurulmuş diğer kuruluşlar ve bunların mensupları bir suç işlemiş sayılırlar ve mahkumiyetleri halinde, bu banka ve kuruluşlar asgari ücretin 100 (Yüz) katına kadar para cezasına, bu banka ve kuruluşların mensupları ise, mahkumiyetleri halinde, görev ile ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre asgari ücretin 100 (yüz) katına kadar para cezasına veya 7 (yedi) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler’ denilmektedir.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Günay ilgili banka hakkında Polis’e şikâyette bulunmazsa, kendisi de suç işlemiş olmayacak mı?

KKTC Ceza Yasası Fasıl 154’ün 23’üncü maddesine göre, ‘Suç işlediğini bildiği bir kişiye cezadan kurtulmasını mümkün kılmak için yardım eden veya o kişiye yataklık eden veya onu barındıran bir kişi o suçun fer'i faili sayılır’. 

Suç işlediği tespit edilen bir bankanın KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay tarafından Polis’e şikâyet edilmemesi de bir suç değil midir?

Şayet Başkan Rifat Günay Polis’e halihazırda ilgili banka hakkında bir şikâyette bulunmadıysa, kendisi de suç işlemiş olmayacak mı?

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın